www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Úspech našich žiačok v Poprade - 1.miesto
Žiačky SOŠ Veľký Krtíš – Erika Matejková, Dušana Zuzinová a Bianka Tučeková z III.B triedy sa zúčastnili 25. marca 2019 celoslovenského kola súťaže „Patrí politika do školy?“. Po úspešných dvoch kolách, ktoré sa uskutočnili v Žiari nad Hronom a v Banskej Bystrici sa zúčastnili aj posledného kola v Poprade. V konkurencii trojčlenných družstiev prezentovali svoje pripravené projekty a diskutovali s odbornou porotou o riešení problémov, ktoré vnímajú v svojom okolí.
Odborná prednáška PZ
Na druhej vyučovacej hodine sa dňa 26. 3. 2019 uskutočnila odborná prednáška na tému "Drogy a bezpečnosť v cestnej premávke". Prednášku realizuje PZ Veľký Krtíš prostredníctvom pani Nyékiovej. Zúčastnenými boli žiaci prvých ročníkov.
Odborná prednáška o A.H. Škultétym
Našej škole prebieha dňa 22. marca 2019 odborná prednáška doplnená videofilmom s názvom "Život a tvorba A. H. Škultétyho", ktorú pripravila pani Mgr. Hroncová. Rodák z Veľkého Krtíša - August Horislav Škultéty, bol významnou slovenskou osobnosťou 19. storočia a preto sme túto prednášku veľmi radi zrealizovali pre našich žiakov.
Kritériá prijímacích skúšok pre školský rok 2019/2020
SOŠ Veľký Krtíš v zmysle zákona zverejňuje Kritériá prijímacích skúšok pre školský rok 2019/2020 (.pdf)
Zverejnené kritériá Výsledky PS - 2 kolo Výsledky PS - 1 kolo
Výsledky prijímacích skúšok

I. kolo 2. termín PS zo dňa 16. 05. 2019 (.pdf)

I. kolo 1. termín PS zo dňa 13. 05. 2019 (.pdf)
Výsledky prijímacích skúšok

II. kolo PS zo dňa 18. 06. 2019 (.pdf)
Milí žiaci,
slávnostné otvorenie nového školského roka 2019/2020 sa uskutoční v pondelok 2. septembra 2019 o 9:00 hod. na parkovisku pri umelej tráve. (V prípade nepriaznivého počasia sa otvorenie presúva do vestibulu.)
Stredná odborná škola
Po
ľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk