www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
ZVONENIE
ROZVRH HODÍN
KALENDÁR
SUPLOVANIE
Back
Next
BROŽÚRA ŠKOLY
AKTUALIZÁCIA WEBOVEJ STRÁNKY
28. marca 2017
Stredná odborná škola vo Veľkom Krtíši sa snaží neustále modernizovať a tým sa stále viac približovať širokej verejnosti.

Oficiálna stránka školy preto prešla aktualizačnou modernizáciou grafického spracovania, pričom dôraz sa kladie aj na obsahové spracovanie celej webovej stránky.
28. marec 2017
Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Ámosa Komenského, učiteľa národov.

Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu úctu a poďakovanie.
DEŇ UČITEĽOV 2017
POSLEDNÉ AKTIVITY
6. február 2017
 
 

Súťaž Svetový deň grafiky Modrá škola - projekt
INFORMÁCIE PRE DEVIATAKOV
30.3.2017
Stredná odborná škola vo Veľkom Krtíši zverejňuje Kritériá prijimacích skúšok 2017 pre žiakov základných škôl - Kritéria PS 2017
10.4.2017
Dnes sa na našej škole uskutočnila beseda s reprezentantom Slovenska v parašutizme Tomášom Marcinekom, pri príležitosti Svetového dňa letectva, ktorý bude 12. apríla 2017.
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk